Plassen til "Chiara" i spisesalen på San Daminanno markert med blomster.