Den øvre bydelen. Legg merke til den gamle muren fra Romertiden som er bevart i begyggelsen. Et interessant område!