Skrekk og gru! Den var fryktinngytende nok selv om den var utstoppet. Ville ikke møtt denne til fots i skogen!