- men inn dit og opp, var trappen både bratt og smal så her skulle man ikke snuble.