"En vanlig dag på jobben". Ja, slik kan man ha det i månedsskiftet april/mai i Tolfa. Herlig!