Å, vi gikk og vi gikk" osv.., men vi kom oss helt opp, noe som var værdt strevet.