En av de mange trappene hvor menneskeer har gått i uminnedlige tider.