Kaktus i blomst, men vi kunne ikke se noen lus ...