Glimt fra de store skoger


Finnskogen.
Det var der jeg ble født og har trått mine barnesko.

Dro tidlig fra hjemmet for å gå på skole, men etter som årene har gått kjenner jeg stadig sterkere tilknytning til disse mystiske skogsområdene. På grunn av dårlige kår i Finnland  kom mennesker derfra på leting etter et sted å sette bo på 15- 1600 tallet og mange slo seg ned i traktene på norsk og svensk side av grensen.
Dette er uendelige skogsområder hvor det råder en stillhet man knapt kan tenke seg. En vakker del av vårt langstrakte land - 
Her kan du se noen av mine foto-shots.