Oppe i de store, mystiske skoger --

Healing og kanaliseringJeg har i mange år - for ikke å si alltid trodd at det var mer mellom himmel og jord --- og jeg har også fått flere bevis på at slik er det.
En endring i denne spirituelle delen av meg begynte ikke å utvikles i vesentlig grad før for en del år siden da jeg fant ut jeg skulle lese boken
"Vekk din indre healer" av Eric Pearl og ble veldig fasinert av den. Videre fant jeg ut at Peal skulle ha et seminar i Oslo kort tid etter, så der var jeg selvfølgelig tilstede. Fortsatte også med neste trinn "personal reconnection" noe senere og begynte etterhvert å jobbe med denne sterke healing teknikken, noe som utvilsomt også satte sitt preg på maleriene mine.
Videre viste det seg at jeg måtte jeg velge mellom å ha fokus på healing eller maling. Når trangen til å "leke med fargene" for alvor dukket opp igjen ble
ikke dette  et valg, men en veg videre for mine healingenergier.


Maling av hjelpere.


Dette satte også sitt preg på min måte og male på, men jeg ble noe undrende da det begynte å dukke opp forskjellige personer med helt klare ansiktstrekk og karaktertrekk når jeg lot fargen flyte fritt i maleriet!
På denne måten har jeg inntil nå fått frem flere bilder av meg selv fra forskjellige liv og epoker.
 
Jeg tar også inn og maler bilder av hjelpere for andre mennesker når de måtte ønske det. (se kontaktsiden).
Her får jeg tydligvis ikke tillatelse til å vise bilder av hjelpere jeg har malt. Bildene nekter definitivt å bli overført  til fotoalbumet så inntil videre blir det bare mine egne selvportrett som vises der.