Mer fra romertiden. Et amfiteater som ble funnet da man begynte å grave i henhold til et gammelt maleri.